Tin tức

Model Xe Nâng Heli Mới Nhất


Năm 2013, xe nâng Heli chính thức được phân phối độc quyền bởi công ty xe nâng Bình Minh tại Việt Nam. Sau gần 10 năm phát triển, số lượng xe nâng hàng Heli bán ra thị trường chiếm thị phần lớn nhất cả nước. Bài viết sau đây, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu các mã xe nâng hàng Heli và cách đọc chi tiết của từng mã nhé.

I/ Các Mã Model Xe Nâng Dầu Heli

Là các dòng xe nâng chạy nhiên liệu diesel, tải trọng nâng hàng theo thiết kế của hãng là từ 1 tấn đến 46 tấn.

model xe nâng dầu Heli

Ảnh Xe Nâng Dầu Heli

Bảng liệt kê các model xe nâng diesel Heli (thông dụng xuất khẩu)

Tải trọng nâng Model Động cơ Model code
Xe nâng Heli 1 tấn H3 series Isuzu C240 CPCD10-WS1H
G series Kubota V2403(Tier 3) CPCD10
Xe nâng Heli 1.5 tấn H3 series Isuzu C240 CPCD15-WS1H
G series Kubota V2403(Tier 3) CPCD15
Xe nâng Heli 2 tấn

K series Xinchai C490

CPCD20-XC5K

CPC20-XC5K

K2 series Quanchai QC490/Mitsubishi S4S

CPCD20-Q22K2

CPCD20-M1K2

H2000 series Quanchai QC490/ Xinchai C490

CPCD20-Q2H2/XC5H2

CPC20-Q2H2/XC5H2

H3 series Isuzu C240

CPCD20-WS1H

CPC20-WS1H

G series Kubota V2403(Tier 3) CPCD20
G2 series Isuzu C240 CPCD20
Xe nâng Heli 2.5 tấn

K series Xinchai C490

CPCD25-XC5K

CPC25-XC5K

K2 series Quanchai QC490/Mitsubishi S4S

CPCD25-Q22K2

CPCD25-M1K2

H2000 series Quanchai QC490/Xinchai C490

CPCD25-Q2H2/XC5H2

CPC25-Q2H2/XC5H2

H3 series Isuzu C240

CPCD25-WS1H

CPC25-WS1H

G series Kubota V2403(Tier 3) CPCD25
G2 series Isuzu C240 CPCD25
Xe nâng Heli 3 tấn K series Xinchai C490

CPCD30-XC5K

CPC30-XC5K

K2 series Quanchai QC490/Mitsubishi S4S

CPCD30-Q22K2

CPCD30-M1K2

H2000 series Quanchai QC490/Xinchai C490

CPCD30-Q2H2/XC5H2

CPC30-Q2H2/XC5H2

H3 series Isuzu C240

CPCD30-WS1H

CPC30-WS1H

G series Kubota V2403(Tier 3) CPCD30
G2 series Isuzu C240 CPCD30
G3 series Mitsubishi S4S CPCD30-M4G3
Xe nâng Heli 3.5 tấn K series Xinchai C490

CPCD35-XC5K

CPC35-XC5K

K2 series Quanchai QC490/Mitsubishi S4S

CPCD35-Q22K2

CPCD35-M1K2

H2000 series Quanchai QC490/Xinchai C490

CPCD35-Q2H2/XC5H2

CPC35-Q2H2/XC5H2

H3 series Isuzu 4JG2

CPCD35-W4H

CPC35-W4H

G series Kubota V2403(Tier 3) CPCD35
G2 series Isuzu 4JG2 CPCD35
G3 series Mitsubishi S4S CPCD35-M4G3
Xe nâng Heli 4 tấn K2 series Quanchai 4C6 CPCD40-QC5K2
  Mitsubishi S6S CPCD40-M4K2
  H3 series Mitsubishi S6S CPCD40-M4H
  G3 series Mitsubishi S6S CPCD40-M4G3
Xe nâng Heli 4.5 tấn K2 series Quanchai 4C6 CPCD45-QC5K2
  Mitsubishi S6S CPCD45-M4K2
  H3 series Mitsubishi S6S CPCD45-M4H
  G3 series Mitsubishi S6S CPCD45-M4G3
Xe nâng Heli 5 tấn K2 series Quanchai 4C6 CPCD50-QC5K2
  Mitsubishi S6S CPCD50-M4K2
  H3 series Mitsubishi S6S CPCD50-M4H
  G series Isuzu 6BG1 CPCD50-W2G
  G3 series Mitsubishi S6S CPCD50-M4G3
Xe nâng Heli 6 tấn H2000 series Isuzu 6BG1 CPCD60
  G series Isuzu 6BG1 CPCD60-W2G
  G3 series Cummins QSF3.8 CPCD60-CU1ZG3
Xe nâng Heli 7 tấn H2000 series Isuzu 6BG1 CPCD70
  G series Isuzu 6BG1 CPCD70-W2G
  G3 series Cummins QSF3.8 CPCD70-CU1ZG3
Xe nâng Heli 8.5 tấn H2000 series Isuzu 6BG1 CPCD80
  G series Isuzu 6BG1 CPCD85-W5G
  G3 series Cummins QSF3.8 CPCD85-CU1ZG3
Xe nâng Heli 10 tấn H2000 series Isuzu 6BG1 CPCD100
  G series Isuzu 6BG1 CPCD100-W5G
  G3 series Cummins QSF3.8 CPCD100-CU1ZG3
Xe nâng Heli 12 tấn H series CUMMINS QSB 4.5 CPCD120-CU-06III
Xe nâng Heli 13.5 tấn G series Cummins QSB6.7 CPCD135-CU1-06IIIG
Xe nâng Heli 14 tấn G series Dong feng Cummins 6BTAA5.9-C170 CPCD140-CU-06IIG
Xe nâng Heli 15 tấn G series Dong feng Cummins 6BTAA5.9-C170 CPCD150-CU-06IIG
Xe nâng Heli 16 tấn G series Dong feng Cummins 6BTAA5.9-C170 CPCD160-CU-06IIG
Xe nâng Heli 18 tấn G series Dong feng Cummins 6BTAA5.9-C170 CPCD180-CU-06IIG
Xe nâng Heli 20 tấn G series VOLVO TAD851VE CPCD200-VZ2-12III
Xe nâng Heli 25 tấn G series VOLVO TAD851VE CPCD250-VZ2-12III
Xe nâng Heli 28 tấn G series Volvol TAD851VE CPCD280-VZ2-12III
Xe nâng Heli 30 tấn G series Volvol TAD851VE CPCD300-VZ2-12III
Xe nâng Heli 32 tấn G series Volvol TAD851VE CPCD320-VZ2-12III
Xe nâng Heli 34 tấn G series Volvol TAD851VE CPCD340-VZ1-12III
Xe nâng Heli 35 tấn G series Volvol TAD851VE CPCD350-VZ1-12III
Xe nâng Heli 36 tấn G series Volvol TAD851VE CPCD360-VZ1-12III
Xe nâng Heli 38 tấn G series Volvol TAD851VE CPCD380-VD2-12III
Xe nâng Heli 40 tấn G series Volvol TAD851VE CPCD400-VD2-12III
Xe nâng Heli 42 tấn G series Volvol TAD851VE CPCD420-VD2-12III
Xe nâng Heli 46 tấn G series Volvol TAD851VE CPCD460-VD2-12III

II/ Model Xe Nâng Điện Ngồi Lái Heli

Xe nâng điện Heli ngồi lái Tải trọng nâng tối đa từ 1 tấn - 10 tấn, có cả 2 dòng sử dụng pin chì axit hoặc pin lithium.

model xe nâng điện ngồi lái heli

Ảnh Xe Nâng Điện Ngồi Lái Heli

Tải trọng nâng Model Bình ắc quy Model code
Xe nâng điện Heli 1 tấn H3 series Chì axit/lithium CPD10-HA2/HA3/HB2/HB3
G series Chì axit/lithium CPD10-GC1/GD1
Xe nâng điện Heli 1.5 tấn H3 series Chì axit/lithium CPD15-HA2/HA3/HB2/HB3
G series Chì axit/lithium CPD15-GC1/GD1
G2 series Lithium CPD15-GB2Li-(M/H); CPD15-GB6Li-S
G3 series (3 bánh di chuyển) Lithium CPD15SQ-GE1Li/GE6Li/GE2Li
Xe nâng điện Heli 1.6 tấn G3 series Lithium CPD16SQ-GE1Li/GE6Li/GE2Li
Xe nâng điện Heli 1.8 tấn H3 series Chì axit/lithium CPD18-HA2/HA3/HB2/HB3
G series Chì axit/lithium CPD18-GC1/GD1
G2 series Lithium CPD18-GB2Li-(M/H); CPD18-GB6Li-S
G3 series (3 bánh di chuyển) Lithium CPD18SQ-GE1Li/GE6Li/GE2Li
Xe nâng điện Heli 2 tấn H3 series Chì axit/lithium CPD20-HA2/HA3/HB2/HB3
G series Chì axit/lithium CPD20-GC1/GD1
G2 series Lithium CPD20-GB2Li-(M/H); CPD20-GB6Li-S
G3 series (3 bánh di chuyển) Lithium CPD20SQ-GE1Li/GE6Li/GE2Li
Xe nâng điện Heli 2.5 tấn H3 series Chì axit/lithium CPD25-HB7L
G series Chì axit/lithium CPD25-GC1/GD1
G2 series Lithium CPD25-GB2Li-(M/H); CPD25-GB6Li-S
G3 series  Lithium CPD25-GE2DLi
Xe nâng điện Heli 3 tấn H3 series Chì axit/lithium CPD30-HB7L
G series Chì axit/lithium CPD30-GC1/GD1
G2 series Lithium CPD30-GB2Li-(M/H); CPD30-GB6Li-S
G3 series  Lithium CPD30-GE2DLi
Xe nâng điện Heli 3.5 tấn H3 series Chì axit/lithium CPD35-HB7L
G series Chì axit/lithium CPD35-GC1/GD1
G2 series Lithium CPD35-GB2Li-(M/H); CPD35-GB6Li-S
G3 series  Lithium CPD35-GE2DLi
Xe nâng điện Heli 3.8 tấn G2 series Lithium CPD38-GB2Li-(M/H); CPD38-GB6Li-S
Xe nâng điện Heli 4 tấn G3 series Axit chì/Lithium CPD40-GB2/GB3(Li)
Xe nâng điện Heli 4.5 tấn G3 series Axit chì/Lithium CPD45-GB2/GB3(Li)
Xe nâng điện Heli 5 tấn G3 series Axit chì/Lithium CPD50-GB2/GB3(Li)
Xe nâng điện Heli 6 tấn G3 series Axit chì/Lithium CPD60-GB2D/GB2DLi
Xe nâng điện Heli 7 tấn G3 series Axit chì/Lithium  CPD70-GB2D/GB2DLi
Xe nâng điện Heli 8.5 tấn G series Lithium CPD85-GA2Li
Xe nâng điện Heli 10 tấn G series Lithium CPD100-GA2Li/GB2Li

III/ Các Model Xe Nâng Điện Reach Truck Heli

Đây là các dòng xe nâng chạy điện, sử dụng trong kho, kể cả kho lạnh, Tải trọng nâng thiết kế từ 1.2 tấn đến 2.5 tấn, xe nâng điện Reach truck được khá nhiều doanh nghiệp sử dụng.

model xe nâng điện reach truck heli

Ảnh Xe Nâng Điện Reach Truck Heli

Tải trọng nâng Model Kiểu vận hành Model code
Xe nâng điện reach truck Heli 1.2 tấn G2 series Ngồi lái CQD12-GB2S/GC2S
Xe nâng điện reach truck Heli 1.4 tấn G2 series Ngồi lái CQD14-GB2S/GC2S
Xe nâng điện Heli reach truck 1.5 tấn G2 series Đứng lái CQD15-GD2R/GE2R
Xe nâng điện reach truck Heli 1.6 tấn G2 series Ngồi lái CQD16-GB2S
Xe nâng điện reach truck Heli 1.8 tấn G2 series Đứng lái CQD18-GE2R/GD2R
Xe nâng reach truck Heli 2 tấn G2 series Đứng Lái CQD20-GC2R
  Ngồi lái CQD20-GB2S
Xe nâng reach truck Heli 2.5 tấn G2 series Đứng lái CQD25-GC2R
Xe nâng reach truck kho lạnh G2 series Ngồi lái CQD16/20-GB2SL(Li)

IV/ Mã Xe Nâng Điện Đứng Lái Heli

Bao gồm các dòng xe nâng stacker, thiết kế bàn đứng lên để lái và điều khiển xe nâng hạ. Tải trọng nâng hàng từ 0.6-2 tấn

Video Xe Nâng Điện Đứng Lái Heli

Xe nâng điện đứng lái stacker Heli 1.2 tấn CQDM12-810
Xe nâng điện đứng lái Heli 1.4 tấn CQDH14-850
Xe nâng điện đứng lái Heli 1.2 tấn có đối trọng CPD12-970/910
Xe nâng điện đứng lái Heli 1.6 tấn có đối trọng CPD16-(D)970
Xe nâng điện đứng lái 1.5 tấn - khung dịch chuyển CQDM15-810
Xe nâng điện đứng lái mini 0.6 tấn CPD06-970
Xe nâng điện đứng lái 1.6-2 tấn dùng cho pallet 1 mặt CDD16/20-D930/950/350
Xe nâng điện đứng lái Heli 1.6 tấn chân rộng CTD16-960/360

V/ Model Xe Nâng Tay Điện Heli

Xe nâng tay thấp Heli 1.5 tấn CBD15-170J/CBD15J-Li2
CBD15-170H
CBD15-170G
CBD15J-Li-S
Xe nâng tay thấp Heli 2 tấn CBD20J-Li3
CBD20J
CBD20J-H
CBD20-180
CBD20-150
CBD20-460
CBD20-470
CBD20J-RLi
CBD20-410
CBD20-490
Xe nâng tay điện thấp 2.5 tấn CBD25-460/470
Xe nâng tay điện thấp heli 3 tấn CBD30-460/470
CBD30J-RLi
Xe nâng tay điện thấp Heli 3.5 tấn CBD35-510/520/530
Xe nâng tay cao điện - bán tự động CBD10J/15J/20J
Xe nâng tay cao Heli 1 tấn CDD10-060/070
Xe nâng tay cao 1.2 tấn CDD12J/CDD12J-K
Xe nâng tay cao 1.5 tấn CDD15J
Xe nâng tay cao 1.6 tấn CDD16/CDD16J-K
Xe nâng tay cao 2 tấn CDD20/CDD20J-K

Trên đây, chúng tôi vừa gửi đến quý khách hàng tham khảo các mã model xe nâng Heli, anh chị cần tư vấn thêm xin vui lòng liên hệ đến công ty xe nâng Bình Minh.

Hotline: 0988-146-390

Phụ trách: Mr An

XEM THÊM: cách đọc thông số xe nâng điện

Tin liên quan

Liên hệ